Je čas začať žiť svoj život :-)

Meditácia .... stav kde sa dostávame k ,,Sebe ""stav kde zastavíme tok myšlienkových pochodov až postupne prídeme do stavu bez myšlienok .Postupným tréningom cítime svoj dych v prepojení zo svojim srdcom .To je stav kde nájdeme práve ten bod , to nepomenovateľné... čo sa ťažko vysvetľuje niekomu kto ten stav nezažil .Je to stav kde naše bytostné Ja dostáva slovo , stav kde cítime pokoj ,harmóniu ,kde začínajú oddychovať naše orgány a začne prehovárať ,,Naša skutočnosť""našej duše ...

 

Na svojej ceste spirituality sa stretávam s veľa ľudmi ktorí sú umelcami ducha a načierajú do týchto vod ,no veľa krát je to marihuana ,alebo len teória ,málokedy čistý stav precítenia ,kde sa dostáva ,,Naše vedomia do čistých sfér""

 

Tak skúsim opísať postupne pomaly čisté bytie , bytie našej podstaty ,pravdu ktorú hľadáme ,,Grál,"  Našeho ,,vedomia ""

 

Prvá predstava keď začnete ,si uvedomte jednu dôležitú vec .Predstavte si že nič neexistuje iba ,,Vy"" ,  postupne začnite dýchať a to najdôležitejšie začnite si uvedomovať svoj dych .Precítenie a zároveň uvedomenie ...

 

Nájdite si svoju polohu a miesto kde sa cítite príjemne , pustite si na začiatok jemné tóny hudby ktorá bude vašim sprievodcom .

Začnite pomaly dýchať ,nádych a výdych .Nádych je prijímanie ,všetko čo dýchate ,príjímate .Je to ako s jedlom  , len toto je výživa ducha ktorú robíme 24 hodín a si ju neuvedomujeme a Vy si práve teraz začnite uvedomovať že každým jednym dychom ,,PRIJÍMATE " a každým jednym výdychom Vyživujete .Tu  je ,len jeden jediný podstatný rozdiel výdych smerujete do Vás a nie von .Je to opäť ako zo stravou , prijali ste ju a ďalej ju hltáte a dávate ju do Vás a tak aj Váš prijatý dych smerujete do vnútra a nie von.

Pokračujete  v tomto uvedomení ,,Nádych a Výdych ,prijímanie a dávanie .

 

Vašu pozornosť dávate stále dychu a všetky myšlienky ktoré Vám behajú postupne rozpúšťate,jednu po druhej až ostáva len Váš dych .

Je dobré si povedať afirmáciu ,,všetko nepotrebné v sebe rozpúšťam , príjmam len pozitívne a dávam len pozitívne .

 

Pri dýchaní a uvedomovaní si cvičíte ,,Vaše Vedomie ku ktorému inokedy neprichádzame a málokedy mu dáme zelenú ,pretože ho zahlcujeme našimi myšlienkami a tie sú väčšinou z vonka .

Je to ľahké, Vy si len musíte uvedomiť že dýchate , uvedomiť si tento stav vo vašej hlave . Postupne ako  dýchate ,uvedomujete  si tento stav a prechádzate  k Vašemu srdcu ,môžete si dať vašu ľavú ruku na srdce aby ste ho cítili a ďalej dýchate v uvedomení si vlastného dychu v myšlienke stále opakujúc si uvedomovanie,,samého seba "" 

Vaša ruka cíti srdce a začnete si ho aj uvedomovať v myšlienke , cítiť ho nie len na úrovni že Viem o jeho existencii , ale do hĺbky  ho ..Zažiť ""

 

Zámerne používam stále slovo Uvedomenie si a Dych ,pretože uvedomenie si vlastného dychu je alfa a omegou, nie len meditácie a ale celým Vašim bytím.

 

Niekto prežije celý svoj  život a si neuvedomil  ,,Sám Seba,,

 

Teraz ste v stave kde cítite Váš Dych .

Vaše srdce v Uvedomení si a cítení existencie Vás samotných .

 

 

Tento stav cvičte , ak si nájdete čas tak venujte jednu hodinu aspoň raz týždenne rovnaký deň  , rovnaký čas meditácie ale dýchanie cvičte aspoň tri krát denne .Stačí pár minút .Ide o to aby ste si osvojili tento stav a postupnými tréningami sa dopracovali ďalej.

Ak na začiatku Vám budú behať v hlave myšlienky a nebudete sa môcť sústrediť ,tu je dobrým pomocníkom  hudba ,nechajte sa unášať príjemnými tónmy akoby tie tóny boli Vašim plavidlom .

Ak toto zvládnete môžte si začať liečiť celý Váš organizmus afirmáciami .

Som zdravie ,som láska ,som pokoj ,všetko čo potrebujete si afirmačným dychom vložíte do seba a tým sa začnete napokon ,, stávať ""

Meditáciou môžeme si liečiť organizmus ,môžeme  sa dostávať do iných realít , cestovať univerzom. Ale  to najdôležitejšie  je že zacítime tu na Zemi ,,Samy Seba ""

Citiť na Zemi svoju skutočnosť je nie len Grálom poznania ale veľkou hodnotou žiť život v radosti ,pochopení s rešpektom k sebe ,k ľudom a k Zemi .