11:11

11:11

aj Nový Vek má svoje zákony
zákony lásky

To nie je zákon, aký poznáme zo škôl ani od rodičov
tu sú zákony dávno vyryté v Našich srdciach
... sú kľúčmi do iných svetov a vyšších dimenzií,
sme v chaotickej dobe , ľudia hľadajú samy seba ...
keď vkročia na Nové územie, akoby vkročili na územie nikoho ,v tichu a samote sa vytvoril priestor a človek si tvorý novú realitu , realitu svojho života
ako si vytvoriť priestor ? ako si vytvoriť svoj život ? ako sa odpútať od nefunkčných vzorcov ?   ....Našim najlepším kompasom je naše vlastné srdce , to nám vždy ukáže správny smer , a aj jedným z 11 univerzálnych zákonov je zákon intuície .
Nik nemá právo narušiť Náš život ,Náš kruh bez toho, aby o to požiadal a boli sme si toho vedomý.
Univerzálny zákon slobodnej vôle, duchovné právo slobody človeka .Ani fyzicky ani psychicky ani energeticky , s úctou ,rešpektom pristupujeme jeden k druhému a láska nie je pre Nás iba slovom, ale stavom. Čísla sú zodpovednosťou a
poriadkom vo Vesmíre , láska je stavom bytia.
Rada by som poukázala na zodpovednosť každého učiteľa ,sprievodcu, ktorý sa rozhodol učiť v Novej dobe, aby spolupracoval s vyššími bytosťami z  vyšších realít ,.V Atlantíde bola spolupráca medzi učiteľom a vyššou univerzálnou bytosťou samozrejmosťou a to už si prešiel sám učiteľ zasvätením , nirvánou svojho bytostného Ja.

11:11 Univerzálne a duchovné zákony v kozme


Univerzálny zákon slobodnej vôle
Duchovné právo slobody človeka

Univerzálny zákon o zmene
Duchovný zákon rastu človeka

Univerzálny zákon pohybu a rovnováhy
Duchovný Zákon sily, zdravia a šťastia

Univerzálny zákon nevinnosti , pravdy a rodiny
Duchovné právo ochrany rodiny

Univerzálny zákon symetrie
Duchovné právo žien a mužov

Univerzálny zákon života
Duchovné právo voľby

Univerzálny zákon svetla, zvuku a vibrácií
Duchovný Zákon Intuície

Univerzálny zákon mienky
Duchovný zákon Karmy

Univerzálny zákon prírody
Duchovné právo ochrany človeka

Univerzálny zákon lásky
Duchovný Zákon liečenia

Univerzálny zákon vnímania
Duchovný Zákon budúceho pohľadu