2012 ?

V dobách Atlantídy,asi pred 12500 rokmi,malo ľudstvo a všetky formy života na Zemi kryštalické telá ktoré mali 1024 teťazcov Dna a inú molekulárnu štruktúru ako naše súčasné telo .Naše terajšie telo bolo odvodené z 1024 reťazcovej Dna v Atlanskom laboratóriu ,ktoré využilo presne jednu dvanástinu genetického materiálu na vytvorenie rasy otrokov .Táto rasa z ktorej pochádza ľudstvo mala povodne dvanásť reťazcov Dna ,dĺžku života 500 rokov a žila vo vzájomnej harmónii .

Rok 2012 je návratom k našej podstate .