7 svetelných lúčov

7 svetelných lúčov

Veda o lúčoch poskytuje energetický obraz tvorenia a života na všetkých úrovniach bytia. Odhaľuje zložité prepojenie duchovného i hmotného prejavu, jeho jednotu a spojitosť. Informácie o lúčoch poskytol tibetský Majster Djwhal Kuhl. Vo všetkých filozofiách a náboženstvách je zahrnutá pôsobnosť týchto síl, ale nikdy v nich neboli systematicky spracované.
Dôvodom odtajnenia týchto starovekých vedomostí je to, že ľudstvo stojí na prahu prebudení, je pripravené a schopné prijať nové prúdy, nové učenie a nové úlohy. Čo bolo skôr utajené sa bude teraz meniť na praktickú vedu.

Tri druhy energií

Každú sekundu špirálovito prúdi rôzne energie z Vesmíru, ktoré tvoria, formujú a rozkladajú všetky prejavené viditeľné aj neviditeľné zložky života na Zemi. Jednou z nich je slnečná alebo solárna sila, cez ktorú sú prijímané dva druhy energie.

Prvým je Pránická energie, ktorá vyžaruje z fyzického slnka. Pôsobí na fyzické a vitálne formy. Do tela vstupuje slezinou a centrom medzi lopatkami.
Druhý účinok vyžaruje z toho, čo ezotericky nazývame “srdce -slnko”. Tieto energie prechádzajú niektorou zo siedmych planét, v siedmych veľkých prúdoch, vlievajú sa do duše človeka a vytvárajú citlivú vnímavosť, čo je schopnosť uvedomovať si. Týchto sedem typov energie vytvára sedem typov duše čiže lúčov.
Tretí typ energie je vyžarujúca sila z dvanástich súhvezdí, ktoré tvoria slnečné zverokruh. Ich pôsobenie je nekonečné a obmeny týchto druhov energií vedú k myriadám zložitých foriem, ktoré nachádzame v prírodných kráľovstvách. Preto je každý človek iný, jedinečný. Kombinácia týchto síl pôsobí na jeho organizmus, jeden typ energie je plnšie vyjadrený, čo sa prejaví vo vlastnosti nielen človeka, ale v každej forme a iný typ energie je zase nevyvinutý.

Sedem lúčov

Sedem druhov energií, čiže lúčov sa na svojej púti k Zemi filtruje cez neznáme zdroje, až dosiahnu Veľkého Vozu a pokračujú cez tri určité hviezdy, ktoré sú vo funkcii silových centier Zeme. Vytvára tvar ostrého trojuholníka polohou medzi:

Plejády 29. stupeň Býka
Polárka 28. stupeň Blížencov
Sírius 13. stupeň Raka

Tento trojuholník je veľmi dôležitý, pretože poskytuje energiu na vývoj všetkých kráľovstiev na Zemi.
Počas svojho putovania ďalej prechádza cez zverokruhové znamenia, planéty a na Zemi vstupujú cez duchovné centrum Zeme - Sambala. Odtiaľ sú potom rozvádzajú k jednotlivým ľuďom. Ich energia pri vstupe do tela korunnou čakrou sa opäť znižuje podľa stupňa vývoja konkrétneho človeka.

Lúč je názov pre určitý typ sily alebo energie s dôrazom na kvalitu a nie na formu, ktorú vytvára. Sedem prvotných energií sa nedá vyjadriť slovami ani myšlienkami, ktoré pochádza z tohto fyzického sveta. Sú úplne nenahraditeľné a obsiahnuté vo všetkých aspektoch nášho sveta. Ich energia nepôsobí jednotlivo, ale vzájomne sa prelínajú a ovplyvňujú. Pôsobí nielen na jednotlivcov, ale aj na národy, rasy, štáty. Všetkých sedem lúčov nesie Božskú iskru poznania, v súlade s Božím zámerom povznášajú vôľu jednotlivca, národu i celého ľudstva k duchovnej vôľu.

Sedem druhov energie vibruje do tvaru, priestoru a hmoty, napĺňajú a definujú všetky predmety, bytosti a udalosti v prejavené svete. Spájajú sa, prelínajú a vytvára všetky zložité systémy. Usilujú o súzvuk s naším vedomím a sú nám bližšie, ako náš dych.

Rôzne tvary tiel stelesňujú ľudskú osobnosť – jej myseľ, dušu a pod. podľa zafarbenia pôsobiacich lúčov. Poznanie týchto energií je dôležité pre pochopenie psychológie človeka i celých skupín, umožňuje terapeutom ísť priamo k zdroju energetickej podstaty. Poznanie jednotlivých energetických esencií a základných životných kompozícií je neoceniteľné pre nasmerovanie človeka na jeho správnu životnú cestu.

Ľudskú bytosť ovplyvňuje:

1. lúč monády – zostáva nemenný, určuje základné profil duchovného vývoja individuálneho človeka podľa vôle a zámeru Stvoriteľa.
2. lúč duše – zostáva rovnaký po sedem životov, určuje kvalitu skrytých ľudských dispozícií, smery nadanie i skrytých slabých stránok života. Žiarenie tohto lúča je z pohľadu fyzického vedomia ďaleko jemnejšie, než u lúča osobnosti. Je účinnejší u duchovne pokročilých ľudí.
3. lúč osobnosti – mení sa každý život z toho dôvodu, že lúč osobnosti nám ukladá isté vonkajšie špecifické povahové vlastnosti, ktoré do istej miery určujú charakter skúseností, ktoré máme v tom konkrétnom živote získať. Je účinnejší u priemerného človeka.
4. lúč mentálneho tela
5. lúč astrálneho tela
6. lúč fyzického tela
7. Podlúč

Každý človek je jednotkou vedomia, ktoré vydychuje jedna zo siedmich Božích zosobnení. Preto aj jeho Monada, čiže duchovný aspekt sa líši podľa zafarbenia lúča tejto monády. Názory a mentalita ľudí majú teda odlišný uhol videnia podľa toho, akým lúčom je zafarbená ich monáda.

Typy lúčov -Lúče aspektu:

1. lúč energie sily a vôle – červený

2. lúč energie lásky a múdrosti – indigo

3. lúč energie aktivity, inteligencia – zelený

K  nemu patria štyri čiastkové lúče atribútu:

4. lúč harmónie cez konflikt – žltý
5. lúč konkrétnych vedomostí – oranžový
6. lúč oddanosti a idealizmu – svetlo modrý
7. lúč ceremoniálnych obradov – fialový

Každý lúč riadi a redukuje koordinátor – bytosť:

I – MANU
Pod ním: Mory – ohnivý živel: Agni jóga
II – KRISTUS – BODHISSAIVA – MAITREA

Pod ním – KOT HUMI – nadiktoval tajnú doktrínu Pavlačka,Tibeťania Djwhal Khul

III – MANACHOCHAN – velí energiám IV. – VII.

IV. – Serapis Bey

V. – HILARION

VI. – Ježiš

VII – Rákóczi (Hermes Trismegistos, Frabato)

Charakteristika lúčov:

1.lúč – energie vôle a sily…červený
Baran – Lev – Kozorožec
Merkúr – Slnko – Saturn

Je zodpovedný za všetky formy smrti a ničenia, zničenie foriem spôsobí silu, ktorá dovolí vstup do svetla cez bránu smrti

2. lúč – energie  lásky a múdrosti…indigo
Blíženci – Panna – Ryby
Venuša – Mesiac – Pluto

Znamená milovať sám seba

3. lúč – energie aktivity inteligencie…zelený
Rak – Váhy – Kozorožec
Neptún – Urán – Saturn

Tretí lúč zlučuje dva predchádzajúce a dokončuje proces tvorenia.
Je najdôležitejšie pre súčasné ľudstvo .

4. lúč – Harmónia cez konflikt…žltý
Býk – Škorpión – Strelec
Vulkán – Mars – Zem

Duše pod týmto lúčom majú zvládnutú dualitu, v súčasnosti ich je veľmi málo.
Lúč je úzko spojený s ľudskú rodinu, ktorá tvorí most medzi “nižšími” tromi kráľovstvami a “vyššími” tromi kráľovstvami.
Sila liečenia, ktorá privádza formy k dokonalosti cez silu vnútorného života.

5. lúč – Konkrétnych poznatkov…oranžový
Lev – Strelec – Vodnár
Slnko – Zem – Jupiter

Piaty lúč má súvislosť s piatym telom človeka. Okruh hlavné činnosti spočíva v Trojitom aspekte v mysli:
1. Abstraktné alebo vyššia myseľ, stelesnenie vyššej trojice.
2. Konkrétna alebo nižšia myseľ, najvyšší aspekt nižšieho vedomia.
3. Ego, alebo slnečný Anjel, čistý Syn mysli, ten kto vyjadruje inteligenciu, abstraktne a konkrétne a je bodom zjednotenia.
Cez kvalitu vyššej mysle je tento lúč kanálom pre Božskú vôľu.

6. lúč – oddanosti a idealizmu… svetlomodrý
Panna – Strelec – Ryby
Mesiac – Zem – Pluto

Zodpovedný za dnešný vedomie. Vedie až k fanatizmu človeka splniť zo  svojim cieľom: vychovať deti, založiť rodinu, zarobiť peniaze, uspieť v spoločnosti … niečo, čomu zasvätí energiou a všetko, čo má. Ideály však nie sú dobré, pretože človek nepozná sám svoju povahu a sám seba, zákony ani práva, a tak pracuje slepo. Je potrebné urovnať záležitosti obchodnej, ekonomickej, národnej a spoločenskej, vybudovať nový systém a preskupiť energiu s cieľom začatia nového veku. Preto vládne zmätok a chaos.
Vytváranie ezoterických skupín, vydávanie duchovnej literatúry a rozjímanie je práca vyšších duchovných mysliteľov. V ďalších 250 rokoch sa zmení vnímanie človeka, bude pracovať s mágiou a vytvárať “zázraky”, bude upravená vegetácia a fauna, bude viac rozvinutá  energia, budú využívané účelnejšie. Minulých 500 rokov zmenilo svet neuveriteľné, najbližších 250 rokov vráti človeku jeho duševné sily .

7. lúč – ceremoniálneho obradu…fialový
Baran – Rak – Kozorožec
Merkúr – Neptún – Saturn

Jeho vplyv silnie, bude aktívny v období ďalších 1 500 rokov, človek bude prechádzať “skúškou inteligencie”, ktorá bude demonštrovať užitočnosť človeka v duševnej práci a sile, v jeho schopnosti stavať myšlienku – formu a oživiť ju. Spolupracuje s druhým lúčom a Lordom – prináša nové energie.

Jedným z najmocnejších a požehnaných darov pre ľudstvo je fialový plameň transformácie. Siedmy lúč našej trojjedinosti vyžaruje kvality slobody, spásy a čistoty. Je to plameň odpustenia a božskej alchýmie, ktorá dokáže zrekonštruovať a harmonizovať zdeformované energie, ktoré ľudstvo vytvorilo. Lord Zadkiel a Lady Ametyst sú archanjeli, ktorí vyžarujú vibrácie tohto siedmeho lúča smerom k vám za podpory najvyššieho zdroja tvorstva. Tento lúč bol upevnený na Zemi prostredníctvom grófa St.Germain a stal sa dominantným lúčom na Zemi pre nastávajúcich dvetisíc rokov, plných urýchlených evolučných zmien. Podobne bude s veľkou intenzitou žiariť aj prvý lúč stvorenia z najvyššej vôle v tomto období plnom koncov a nových začiatkov.

Zdroj: https://www.astrologie-odet.cz/paprsky