Čas sa blíži

Čas sa blíži

Čas sa blíži ….

Pred asi 15 000 rokmi nastal koniec , po katastrofách veľkého zničenia nastalo ticho ,vtáky stíchli ,stromy nebolo počuť ,všetko bolo zmätené ,nik sa nestihol zamyslieť ako sa zachrániť ,pud zvieraťa v človeku keď v nom zahasilo božské svetlo ktoré zmizlo z polí ktoré vyživovali Atlantídu božskou energiou  sa prebudil .V Atlanťanovi spáčovi bol pud  silnejší a boj o záchranu  ho na mieste zabil .Prebudení už dávno budovali portály k prechodu svojich jemno hmotných tiel  a aj pripravovali základy  pre  Nový svet ,kde ukladali všetky  svoje znalosti učené vysokými kňazmi a kňažkami od zrodu matky Zeme . Nový svet čakal , chránení dlhé tisícročia ,ako kvet nového života v skleníku pre nové ľudstvo . Málo tých čo sa zachránilo opustili Atlantídu ešte pred katastrofou , odišli svoje učenie šíriť medzi iné národy ,ale už nikdy sa neobnovila ríša kde zákonom bola božia vola v spiritualite každodenného života,čo je pre   dnešného  človeka nepredstaviteľné  do  akých rozmeroch môže jeho život byť povznesený .

Pred koncom tej nádhernej, éry božstva na Zemi zázrakov veľa Atlanťanov neverilo ,chodili slepí a hluchí neveriac že by ich krásny svet zanikol ,neveriac prorokom a veľkým majstrom  tak ako v súčasnosti si žili svoj každodenný a len pár mesiacov ich delilo od ich konca .

 

Rok 2012 spáči a proroci

Opakuje sa podobná situácia ,iba s jedným väčším rozdielom že Atlantskí spáči boli držaní božským svetlom ktoré po katastrofách sa stiahlo do vyšších sfér ,no dnešní spáči sa držia mamonu ktorí ich robí nešťastnými len nevedia ako sa od neho odpútať .Veľkou iróniou je keby sa ľudstvo zobudilo tak katastrofy by boli miernejšie , samy by sa dokázali zachrániť ,pretože podmienky svetla na planéte už sú , božské svetlo ktoré potrebovali Atlanťania k prežitiu máme po roku 2010 tu .Lenže dnešní spáči sú v tichej vojne v svojich myšlienkach prekliatosti napojení  na systém ktorí padá .Všade je okolo nich nespočetne veľa znamení ,každý deň ich obchádzajú ako slepci pohrúžení ,nefunkčnou a nezmyselnou prácou za mamonom v strachoch aby mohli žiť komfortom ktorí nikdy aj tak nepocítia kým neprestanú chodiť každý deň k studni ktorá už dávno vyschla a žijesama len s ich energie ,ale vodu im už nikdy nedá .

 

Vo vízii som videla 3 katastrofy ,ako 3 výkričníky transformácie pre ľudstvo ,keby sa dokázalo prebudiť a posunúť svoje ,, VEDOMIE „“ je zachránené .

Stihne to ? vieme a chápeme čo je to ,,vedomie „“?

 

 Ved človek bude tláchať celý deň o hlúpostiach a nepodstatných veciach ktoré neživia jeho ducha iba stále jeho ego ,čo robí pre svoju záchranu ? Topí sa v strachoch ktoré zalieva alkoholom , vozí sa v strojoch ktoré zabíjajú ,dáva do sebe toxické potraviny ktoré ničia  jeho jemno hmotné telo ktoré v nom rastie ako malé dieťa a to úplne najhoršie ,prestal milovať ...lásku vníma ako stav dvoch ľudí ktorí sú spojení na určitú dobu nejakou ľudskou pohnútkou ,bud strachom zo samoty ,alebo strachom nedostatku peňazí ,alebo strach že prídu o toho druhého .Akoby  láska bola  strachom ? Láska bola ,je a vždy aj bude, je tou najmocnejšou silou v celom univerze .

Biele bratstvo , inteligentných bytostí pracuje na evolučnom pláne dlhý vesmírny cyklus  ,veľa bytostí svetla v múdrosti  pre ľudstvo s Matkou Zemou .Nový svet v ktorom je vedomie Atlantídy je pripravený na svoje deti .Evolučný proces sa začal dávno ,a aj veľa bytostí žije  už v Novom svete .

Predstavte si že ste dieťa a držíte v ruke loptu , tá lopta je stará ,škaredá a nedá sa s ňou už vôbec hrať ,príde k Vám anjel a povie Vám keď pustíš tú loptu dám Ti novú a krásnu , dieťa verí ešte na anjelov  ,loptu kľudne pustí , anjel mu podá novú , zlatú plnú tajomstiev a zázrakov .

Viem že veľa z Vás už neverí na anjelov a čo najhoršie necíti v sebe ani boha ,popiera existenciu svojho otca , a keď aj áno sú to skôr len poučky , teórie a srdce ostáva zamknuté pred stavom božskej lásky ako by to bola hanba  milovať a cítiť jeho lásku v sebe .A pri tom sa stačí nadýchať ,prijať ho ,zacítiť  stav slobodnej blaženosti stavu z ktorého ste živý .

Bude musieť prísť ku  skutočným  katastrofám aby ste ho prijali opäť ? Tento stav božskej lásky ,ktorého ste samy podstatou  , budete mať čas sa vôbec  nadýchnuť a požiadať ho o záchranu ? potom sa nebudete hanbiť povedať že ho milujete ? Alebo sa budú musieť stať veľké premeny aby sa zmietol obal ľudských schránok násilne a ich srdcia boli len vedomím samotného boha ?

V skutočnosti naozaj neviem čo sa môže všetko stať a o to je to zaujímavejšie pretože rozhodnutie jeaj  na Nás .Je tu veľa prebudených ,ale stačí to ?

 

A keď ľudstvo nepozdvihne svoje ,,Vedomie “”

 

Ako sa je možné zachrániť v kríze? ,zvýšením svojich vibrácii ,vzdať sa sám seba ..Odovzdať sa božstvu ktoré je nad Vami a ktorého ste súčasťou .Začať  pomaly trénovať meditácie ,učiť sa vzdať sa svojej fyzickej schránky a nedávať energiu  ničomu čo by Vás chcelo vtiahnuť do chaosu a strachu. Ale už dnes ,Teraz a Tu .

Je to veľmi dôležité naučiť  aj Vaše deti .

 

 V našom tele sa rodí nová bytosť , nové jemnohmotné telo ktoré potrebuje výživu , tak isto ako potrebuje vaše hrubohmotné telo  jedlo . Momentálne je to pol na pol ,ale zatiaľ živíte viac svoje staré telo ktoré už možno nebudete dlho potrebovať .

 

Motýľ ktorí je symbolom transformácie ,je presne to čo sa udeje s vašim telom , ak nebudete poučený ,ak nepríjmete môže sa stať že uviaznete v svojej schránke starého nefunkčného teľa .Počúvajte svojho motýľa v sebe ,živte ho stravou  ktoré  potrebuje a pamätajte ,že v kanceláriách v bankách ,v hypermarketoch motýľov uvidíte sotva ,motýle milujú slobodu , kvety ,lúky ,lesy ,slnko a krásu bytia v lete svojich krídel ....

Zarki ..a tá čo letela v drakovi

služobníci bieleho orla