cesta majstra

cesta majstra

Metatron hovorí - Pamätaj, si Majster!

22.2.2012

Vzostúpený Majster z ktorých si jedným ty, zotrváva neustále v stave osobnej moci. Mnohí ľudia vlastnia svoju silu len v nebezpečí alebo keď musia ísť do práce. Ľudia sú si schopní okamžite uvedomiť keď nevlastníte svoju osobnú moc. Ak nevlastníte svoju osobnú moc, budú ju vlastniť iní, vaša ego myseľ alebo iní ľudia.

Čo mám na mysli pod inými ľuďmi? Vašu osobnú moc môže vlastniť 5 Korporácií ktoré vlastnia mediálne trhy. Môžete sa v skutočnosti stať závislými na sledovaní správ a veriť že je to pravda. Minulú noc sme boli v Massachusetts bol tam zvolený nový Senátor. Bol nám povedané, že to zničí šance na všeobecnú zdravotnú starostlivosť. Keď ste počuli tú správu, zostali ste vo svojej osobnej moci alebo ste podľahli zdeseniu a sklamaniu? Veci nie sú vždy také aké sa zdajú. Sú časy keď si musíme dovoliť veriť v niečo v čo zdanlivo zvyšok Sveta neverí. Ak sme kŕmení správami na lyžici médiami hlavného prúdu, novín a TV, musíme byť najprv v našej osobnej moci. Je to akoby vaše telo obklopovala zlato fialová guľa. Čo je PRAVDA, LÁSKA a Všetko Pochopenie je VPUSTENÉ do sféry vášho srdca. Všetko čo je menej ako pravda zostáva mimo vás a mimo vášho srdca, a mimo vašej mysle. Malá myseľ, ego myseľ sa môžu snažiť vlastniť vašu osobnú moc. Ego myseľ sa môže snažiť vyhovoriť vám vlastnenie osobnej moci. Povedzte malej mysli, že môže sedieť na vašom pravom ramene a byť pozorovateľom, ale VY tu robíte rozhodnutia. Vzostúpený Majster, ktorým ste VLASTNÍ vašu Osobnú Moc NEUSTÁLE na všetkých Časových líniách, dokonca aj v Rozdelení Svetov, dokonca aj v hromadnej pohrome, dokonca aj počas zmeny plánu, dokonca aj keď sa dátumy menia pretože iné veci znemožnili Odhalenia. Ak nevlastníte svoju osobnú moc, môžete byť vedený takmer čímkoľvek vo vesmíre. To zahŕňa iných ľudí, počasie, biorymy, Temné Bratstvo, vaše ego, myšlienky, pocity, emócie, túžby, pudy, vaše fyzické telo a kolektívne vedomie. Vlastnenie svojej osobnej moci v každej situácii yžaduje seba-disciplínu každú minútu každý deň. Uvedomujte si svoje myšlienky a pestujte túto disciplínu.

Sú dva KĽÚČE ako byť Bytosťou Krista alebo byť Vzostúpeným majstrom. Jeden je vlastniť svoju osobnú moc a druhý je mať Seba-Lásku. Seba-Láska je kľúč ako byť Vzostúpeným Majstrom. Tu musíte začať keď sa učíte mať kontrolu nad svojim Kozmickým Ja. Vaše Kozmické Ja je vaša Mocná JA SOM Prítomnosť. Je to plné stelesnenie všetkých vašich Ja. Je to plné stelesnenie vašich Ja Galaktických Hybridných Hviezdnych Semien, vašich Božích Anjelskych Ja a vašich Ľudských Ja. Prostredníctvom Seba-Lásky máte majstrovstvo nad Vašim Kozmickým Ja. Vaše myšlienky tvoria vašu realitu. Vaše myšlienky netvoria Pravdu. Ak sú vaše myšlienky také že ste nehodní, žijete v pekle, ktoré si sami vytvárate. Ten kto má Seba-Lásku nebude útočiť na druhého, nebude kritizovať druhého, nebude sa snažiť trestať druhého. Ten kto má Seba-Lásku sa neponižuje, neohovára a nerobí unáhlené závery. Toto nebude pravý odraz VÁS ale bude to odraz toho čo vidíte vo vašich myšlienkach ktoré sú menšie ako Seba-Láska. Ak skrížite cestu niekomu kto má takéto deštruktívne správanie, Milujte ho Ešte Viac. Vlastnenie vašej Osobnej Moci a Seba-Láska idú ruka v ruke. Rozhodujúcou časťou Seba-Lásky je odpustenie. Je dôležité odpustiť druhým a tiež odpustiť sebe. Havajská Huna to nazýva Ho"oponopono a znamená to: Ospravedlňujem sa. Prosím Odpusti mi. Ďakujem Ti. Milujem Ťa. Je dôležité prijímať LÁSKU od seba a tiež vpustiť LÁSKU Matky a Otca Boha čo je nemenná bezpodmienečná láska. Vpustenie tejeto lásky od seba a zo ZDROJA sú kľúčom pre zotrvanie v rovnováhe a Bytia Vzostúpeným Majstrom, ktorým ste.

Na záver, na vyváženie a začlenenie vlastníctva vašej Osobnej Moci a Seba-Lásky potom sa učíme milujúcu nestrannosť. Toto je súcitný milujúci čin ku sebe a zvyšku Sveta. Milujúca nestrannosť je Božia Pravda, ktorú používajú všetci Vzostúpení Majstri ako Navádzacie Svetlo na svojej ceste. Ďalej si vážte tieto Pravdy a zvýšte svoje myšlienky do priestoru milujúcej nestrannosti. Poznajte informáciu a znova sa vycentrujte vo vašej radosti, vašej slasti a vašom vzrušení z bezprostredných zmien. Pozdvihnite svoje myšlienky, pretože keď to urobíte, osvietite Cestu Vzostupu a stále viac a viac a viac ľudí bude sledovať vo vašich šľapajách. Nikto nenájde skratkou ku Vzostupu. Kľúčom je mať Otvorené Srdce. Ak máte bloky pri otváraní svojho srdca len si predstavujte otvárajúci sa kvitnúci lotos tam kde je vaše srdce, cvičte spojené dýchanie a pozorujte ako sa kvet otvára cez komnaty vášho srdca.

Každý deň skôr ako vstanete, nájdite milujúce miesto vo vašom srdci. Vlastnite svoju osobnú moc a opustite všetko čo by vás nútilo hrať obeť. Nepadnite do nástrah pozdĺž cesty, majte plán skôr ako začnete deň. Vyhnite sa situáciám, ktoré by vás nútili odovzdať svoju osobnú moc. Ak vás správy negatívne ovplyvňujú, prestaňte sledovať správy. Budete vedieť že ste získali milujúcu nestrannosť keď dokážete sledovať správy bez toho aby ste správy súdili, alebo bez toho aby vo vás správy vyvolávali ZLÝ POCIT. Budú chvíle, keď budete cítiť, že je takmer nemožné zotrvať v rovnováhe a nenarušený. Keď sa to stane, nájdite tiché miesto, urobte si prestávku, a dovoľte aby sa vaša energia vrátila do vášho tela. Choďte na prechádzku, dajte si čaj, posaďte sa pod strom, zotavte sa a vráťte sa do Stredu. Keď pestujete návyky Seba-Lásky a Zotrvávate v udržiavaní svojej Osobnej Moci, a intuitívne vidíte Svet cez Milujúcu Nestrannosť, Stávate sa Kozmickým Majstrom, ktorým Ste!

~Metatron

Beth a Mark

Preklad: SiR