Doba oddelenosti skončila

Doba oddelenosti skončila

 

 

Nech tieto riadky sú modlitbou ,afirmáciou až po jej fyzické uskutočnenie všetkých ľudí dobrej vôle k ich predurčeniu byť šťastnými .

Doba oddelenosti tak ako ju poznáme sa už skončila .

Muž už nemôže žiť bez ženy a žena nemôže žiť bez muža .Bez úcty k sebe ,bez úcty jedného k druhému .Skončila sa doba oddelenosti mimo prírodu a všetky jej zdroje .Skončila doba oddelenosti mimo Boha .

Muž  ako tvorca a ochranca opäť obnoví svoje sily ,ak  dovolí byť žene ženou a žena opäť sa stane bohyňou krásy a umenia keď dovolí mužovi byť opäť statočným  a čestným mužom .

To je evolučný vývoj a návrat k Bohu človeka a k jeho predurčeniu žiť plnohodnotný zdravý život na Zemi  spoločne s prírodou a všetkými jej tvormi .

Obnovia sa všetky stratené a zabudnuté pravdy našich predkov ,dávnych Slovanov .Kdesi  hlboko ukryté v hrobkách a zabudnuté zahltenou mysľou človeka hmoty a systému . Sa  Pravdy starých Slovanov ako aj Védickej Rusy ,,zdravo mysle ,,znovu obnovia a jej hodnotné učenie sa budú znova učiť v školách . Budeme čerpať  z toho čo Nám zanechali  naši predkovia slovanských kultúr aby sme mohli tvoriť spoločne plnohodnotnejší  Nový Svet ,nové vzťahy ,nové školy .Nové učenie ako žiť v súzvuku s prírodou ako čerpať zo svojej mysle všetky odpovede na naše otázky .Ako sa opäť  priblížiť k Bohu a ako začať žiť v nových manželstvách ,ako vychovávať svoje deti ,ako sa stravovať a spojovať sa opäť s prírodou .Pokloníme sa k starým dolmenom a budeme počúvaš šepot mudrcov ,budeme si zapisovať každé jedno učenie a nasledovať hlas čistého Boha vo svojej mysli .Príroda Nám bude diktovať ako  veľká  učiteľka nové osnovy našich životov a my sa necháme viesť jej učením .Budeme si zapisovať každý nový poznatok do nových kníh pre naše potomstvo a staré nefunkčné systémové a zavadzajúce učenie navždy spálime v ohni transformácie pre obnovu nového života na ktorí sme tak dlho čakali a tak dlho o ňom snívali .ÁNO dočkali sme sa ,príroda obnovuje svoje zdroje deň čo deň a ponúka Nám svoje plody ,len si zobrať a navariť si odvar z čerstvých bylín. Obnovíme si celý organizmus na jemnejší  v citlivosti na vnemy božských vhľadov učenia a silnejší   na svalstvo  sily zeme .Nahý budeme jeden pred druhým a neskryjeme nič ,pretože nebude ani čo skrývať .Láska opäť nadobudne svoju božiu účinnosť a stane sa našou súčasťou .Náš jazyk sa zmení tiež v slovách  bude hrať  hudba .Vety budú ako pieseň a slová budú tóny ktoré sa budú dotýkať sŕdc .Budeme spoločne vytvárať nové slová a učiteľmi Nám budú básnici a hudobníci .Vysadíme nové stromy , rastliny a budeme búrať ťažký betón ktorí bráni zemi dýchať .Pochopíme že fotosyntéza je Náš domov .V mestách budeme stavať fontány a okolo fontán bude živé rastlinstvo kde sa budú učiť od jari do jesene naše deti .Tak toto  sa bude diať ,pretože niet inej cesty človeka k jeho šťastiu ani bez Boha ani bez prírody ani bez ženy a muža ,niet  cesty inej ako žiť v súzvuku s tým ktorí Nás stvoril a niet inej cesty ako žiť s tou ktorá je našim domov ,,Zem ,,a niet inej cesty ako žiť v súzvuku spoločne s láskou v partnerstve .

Nech sa tak deje od tejto chvíle po chvíľu kedy sa Boh rozhodne tú chvíľu zmeniť sám .My sme tvoje deti ,my sme Ty .A ty náš otec Nám dávaš svoju vôľu a my tvoje deti Ta prosíme aby si Nám pomohol strateným Ta opäť cítiť v svojich srdciach a aby si pomohol sa dotknúť každej bytosti svojou láskou božskosti  aby sme mohli naplniť svoj osud na Zemi ,,Nebo na zem ,,

Mz