láska ? alebo vedomie ? :-)

láska ? alebo vedomie ? :-)
„ Zlatý vek je preto zlatým vekom ,lebo je láskou na vlnách spoznávania nekonečnej lásky ,ktorá sa budí v Nás ,Kristove vedomie sa budí v každej ľudskej bytosti a len láska Nás tam privedie , čistá láska ktorá
nemá hranice
nemá pravidlá
ktorá sa nepovyšuje
ktorá sa nenadraďuje
a ani nekáže
láska tá sa usmieva
pravá láska sa raduje
pravá láska tancuje
pravá láska spieva
pravá láska nemá hranice
ona proste je ................nedajte sa nikým zastrašovať na vašej ceste ,ak idete cestou lásky váš smer je správny , srdce je vašim učiteľom , ak ste si neni istý tak sa započúvajte do jej hlasu ,začne vám vibrovať telo od vzrušenia potom sa vaše srdce rozochveje radosťou a postupne začnete počúvať jej tóny na ktorých s jemnosťou anjela budete plávať vesmírom a vnemom úžase zistíte že nie je nič iba vy a vaše srdce ,láska je nekonečnosť všetkého ,nikdy nekončiaci stále sa rozvíjajúci sa stav nekonečnej blaženosti .
Ak stretnete na Vašej ceste učiteľa ,priateľa a nebudete si istý jeho učením tak sa započúvajte či počujete aspoň malý tón tejto hudby:-)lásky
Ći túžite po opätovnom stretnutí ? A či ste cítili že vo Vás prebudil krásu vo Vás samotných .
Ďakujem všetkým mojim učiteľom na mojej ceste , tým dobrým že vo mne prebudili to najlepšie a tým čo mi zamotali hlavu ,že vo mne zobudili moju silu lásky ktorá je silná ,nemá hraníc a rozkvitla v radosti do ďalšieho rozmeru .Nedajte sa zastrašovať ,žijeme dobu srdca , všetko je iba vo vašej mysli a Vy ste tí ktorí si budujú svoj život ,niet žiadnych náuk ,teórii , ste iba vy :-)
Dobro a zlo môžme pozorovať ,preto lebo sme ho chceli spoznať vlastným oddelením od jednoty Nás samých .
Čokoľvek vidíme je poznateľné z dôvodu že sme sa oddelili od stavu dokonalej lásky našej jednoty .Poznanie získame iba oddelením , sa od nej .Tak získavame poznanie a môžme porovnávať pozitívne a negatívne , dve strany , dve strany ktoré spočívajú v jednej jednote lásky .

 

 

Usuma ...a... kuma...,  A  rie la

 času 8 ,  kanukov , pýtal sa boh,, sám seba ako ukážem ľudom seba ? ako im ukážem moju silu a lásku ? ako im dám pocítiť že sú časťou mňa -?

Svojim protipólom vytvoril svoj opak , a požiadal svojho temného brata , brat môj stiahni človeka do útrap aby mohol nastúpiť cestu svojho vzostupu a mohol ma stále objavovať ,pretože samotné cesta ku mne je viac ako ja sám ...........