Ra.......

 Ra.......

 

my sme bohovia my sme tí ktorých hľadáme, strach pred naším božstvom a silou v Nás je ukotvený v starých vzorcoch v systéme v ktorom uviazla jedná malá časť z Nás samotných ,systém sa rúca a naša malá časť sa drží v nevedomosti že iba ona je živá, že iba systém ju živý a keď sa pustí, jej bolesť ,hnev a strach vystrieda poznanie zabudnutého kým vlastne je :-) spojí sa s ostatnými časťami samej seba ,nadýchne sa do seba ,usmeje sa nad sebou a v pokore pred svojim vlastným božstvom začne žiť Nový život v Novej Zemi ,nespútaná ,šťastná bytosť tejto Zeme čo sa rozhodla byť hviezdou hviezd :-) všetko zo všetkým navždy v láske ......om

 

Vesmír podle inteligence “RA”

Původ Ra

Dlouho před počátkem života na této planetě, se, podle Ra, nacházely na Venuši životní formy Třetího rozměru, podobné naším lidským formám na Zemi. Skrze evoluci tyto formy života “vystoupily” za Třetí Rozměr a nakonec splynuly dohromady do jednotného komplexu, který je entitou, nyní nazývanou Ra. Ra označuje sám sebe za “celek společenské paměti”. Podle Ra existuje osm rozměrů, skrze které musí veškerý život projít; ve své současné podobě Ra existuje v Šestém Rozměru. Ra tvrdí, že Země se v současnosti nachází na konci cyklu 75 000 let, kdy mnoho lidí postoupí ze Třetího Rozměru do Čtvrtého Rozměru díky procesu známému jako “vzestup”.

Podíl Ra na Historii Země

 • Před 75 000 lety

V této době byly na Marsu bytosti Třetího Rozměru. Mars se stal neobyvatelným kvůli válce a byl to právě Ra, kdo pomohl Marťanským duším přesunout se a reinkarnovat na Zemi. Říká, že to byli první lidé na naší planetě. Podle Ra, dokonce i dnes, je 50 procent současné populace Země Marťanského původu, což vysvětluje náš sklon k válečným aktivitám.

 • Před 58 000 let

Ra pomohl civilizaci známé jako Mu.

 • Před 11 000 let

Ra popisuje, jak byla postavena Velká Pyramida:

Když můžete mluvit s tou inteligencí (inteligencí uvnitř kamene), konečná fyzická energie fyzického kamenného těla je propojena do kontaktu s nekonečnou energií přebývající ve vyladěnějších vyšších tělech. Jakmile je uskutečněno toto spojení, může být podán požadavek. Inteligence nekonečné kamen-nosti komunikuje se svým fyzickým nástrojem či tělem a rozštípnutí či požadovaný pohyb je vykonán”. Smysl pyramid byl, podle Ra, léčení a zasvěcení:

“Komora působila na mysl a tělo. Mysl byla ovlivňována smyslovou deprivací a reakcemi na pohřbení zaživa bez šance na vymanění já. Tělo bylo ovlivňováno jak nastavením mysli tak elektrickými vlastnostmi použitých materiálů”.

 • Před 7 500 let

Ra manifestoval ve fyzickém těle v Jižní Americe. Toto byl jeho poslední fyzický projev na Zemi.

 • Do současnosti

Ra pokračuje ve svém napojení na lidi skrze sny a channeling.

Původ Vesmíru

Ra: První známou věcí ve stvoření je nekonečno. Potom se nekonečno stává vědomím… Jak se Stvořitel rozhoduje zažít Sebe, manifestuje v něčem, co bychom vnímali jako vesmír. Jak Stvořitel pokračuje v zažívání Sebe Sama, manifestuje svobodnou vůli a Lásku… Působením svobodné vůle a Lásky se vytváří mnohost. Mnohost nejprve začíná jako výron nespoutané kreativní síly, která pak tvoří modely. Modely energie začínají nabývat pravidelnosti svých rytmů a polí, tedy tvoří dimenze a vesmíry. Galaxie a všechny ostatní hmotné věci jsou produktem individualizovanými porcemi inteligentního nekonečna. Každá jednotlivá, individualizovaná porce Jednoho se stává Spolu-Stvořitelem a tvoří vesmír.

Každý vesmír se vyvíjí se svou vlastní sadou přírodních zákonů. Jakákoli část jakéhokoli vesmíru, bez ohledu na to, jak malá, obsahuje, stejně jako na holografickém obrázku, jediného Stvořitele, což je nekonečno. A tak vše začíná a končí mystériem.

Osm Rozměrů

Ra říká, že veškerý život se musí vyvíjet skrze osm rozměrů. Byl jsi to ty a já, říká Ra, kdo stvořil tento Vesmír. Tamto jsou naše hvězdy, na kterých sníme. My jsme přesně tou samou Nekonečnou Inteligencí, která to tehdy všechno začala a jsme na zpáteční cestě k právě té samé Nekonečnosti – po které se budeme recyklovat a začneme vše od začátku. Alfa a omega, nikdy to nekončí, kroužíme stále dokola skrze těchto osm rozměrů. A je vždy akt svobodné vůle a Lásky, co pohání naše energie skrze rozměry a vytváří tak evoluční pohyb.

Zde je stručný přehled toho, co Ra prohlašuje za stupně tohoto cyklu mnoha bilionů let:

 • První RozměrČtyři alchymistické elementy země (minerály), vzduchu (vítr), ohně a vody. Oheň a vzduch působí na minerály a vodu a pohání vývoj k vědomí a Druhému Rozměru.
 • Druhý RozměrPočátek zvířat a rostlin. Toto stádium vývoje na Zemi trvalo 4,6 milionů let.
 • Třetí RozměrSoučasný stav lidského rodu. Toto je stádium sebe-uvědomování si. Jsou nezbytné dva základní aspekty: logické myšlení a intuitivní myšlení. Aplikací obou těchto kvalit bychom měli přijít na to, že jsme součástí jeden druhého, což vede k prožití Lásky.

Kupodivu, smyslem toho, že máme fyzické tělo, které se s věkem stává slabším, podle Ra bylo pohnout nás směrem k soucitu a starostlivosti, jak budeme navzájem sledovat úpadek našich těl. Jakmile se naučíme této kvalitě Lásky, přesuneme se do vyšších rozměrů, kde jsou naše inkarnace podstatně delší.

Cyklus pro všechny inkarnace ve Třetím Rozměru je podle Ra 75 000 let.

 • Čtvrtý RozměrVnímání ostatních jako součásti Sebe. Toto je sféra soucítění, kde dosáhneme schopnosti porozumět utrpením Třetího Rozměru. Individuální rozdíly jsou stále vyjadřovány, ale je vytvořena harmonie skrze skupinový konsenzus, neboť lidé vědí, co si ostatní myslí.

Jak se Čtvrtý Rozměr vyvíjí, skupina jednotek duše/těla/ducha (tedy lidí) se stává schopnou vytvořit “celek společenské paměti”, kde všechny zkušenosti každé entity jsou dostupné celku. Typická doba trvání jedné inkarnace ve Čtvrtém Rozměru je 90 000 let a celý cyklus prožití všech inkarnací v tomto rozměru zabere 30 milionů pozemských let.

 • Pátý Rozměr - Moudrost a okamžitá manifestace. Lekce soucítění obdržené ve Čtvrtém Rozměru vedly k moudrosti v Pátém. Entity Pátého Rozměru mohou rozptýlit jednu manifestaci a vytvořit novou jak se jim zachce.

 

 • Šestý RozměrZkušenost/zažití Sebe Sama jako Světla. Ra je entitou Šestého Rozměru. Prožití tohoto cyklu trvá 2,5 milionu let.
 • Sedmý RozměrVyvrcholení. Sedmý Rozměr je kompletní bytost, “Stvořitel, který zná Sám Sebe a opět koncentruje do Jednoho Stvoření, jak se chystá ke vstupu do Osmého Rozměru”.
 • Osmý RozměrNávrat do nekonečna. Podle Ra se zde nachází mystérium, jež nemůže být vyjádřeno slovy. Stejně jako na hudební stupnici, Osmý Rozměr je také Prvním Rozměrem další oktávy.

Jelikož každá entita disponuje svobodnou vůlí, uvedená časová rozpětí jsou pohyblivá. Žádná entita nemůže být nucena k posunu na žebříčku jednotlivých rozměrů, dokud není připravena a dokud se nerozhodla, že tak učiní. Entity vyšších rozměrů, na Šesté úrovni a výše, mohou sloužit jako Vyšší Já pro entity z nižších úrovní. Někdy je nazýváme Duchovními Průvodci. Na celém tomto scénáři je něco neuchopitelně majestátního. Tady jsme, ve Třetím Rozměru, s těly vytvořenými z hmoty Prvního a Druhého Rozměru naší minulosti, s Vyšším Já, jež představuje budoucí já – do kterého dorosteme.

Cestovatel je entitou, která učinila vědomé rozhodnutí reinkarnovat do Třetího Rozměru Země z vyššího rozměru, aby mohla asistovat při pozvedáváví vědomí na úrovni Země. Ra říká, že v současné době je na Zemi 65 milionů Cestovatelů. Jakmile je volba stát se Cestovatelem na Zemi uskutečněna, entita si je vědoma, že ve chvíli inkarnace zapomene svůj originální původ a vystavuje se nebezpečí, že zde bude zablokována. Výzvu a ohrožení pro Cestovatele představuje šance být karmicky zapleten, a tím tedy být smeten do víru a turbulencí, jimž se pokoušel zabránit. Pokud se cestovatelům podaří prorazit toto “zapomnění”, mají schopnost výrazně urychlit uvědomění v této sféře. Neprobuzení či spící Cestovatelé mají tendenci pociťovat odcizení, díky propasti mezi jejich původním rozměrem a rozměrem na této planetě. Často se u nich projeví alergie.

Můžeme odhadovat, že mnoho čtenářů tohoto článku možná spadá do kategorie Cestovatelů, tak jako se může týkat lidí, kteří trpí takovými New Age neduhy jako je Epstein Barr a chronická únava – lidé, jimž činí potíže uvést v soulad jejich existenci vyššího rozměru se Třetím Rozměrem.

Zákon Jediného/Jednoty

Neexistuje správné nebo špatné. Není žádná polarita.

Podle Ra: “Byla zvolena víra v polaritu namísto pochopení myšlenky naprosté jednoty, která spojuje všechny věci dohromady. Jste vším – každou bytostí, každým pocitem a každou situací. Vy jste jednota. Vy jste nekonečno. Vy jste Láska, Světlo. Vy jste. Zákon Jednoty říká, že všechny věci jsou jedním Stvořitelem. Takže hledání Stvořitele je dokonáno nejen v meditaci a práci adepta, ale také v prožití každého okamžiku. V každé nejnepatrnější částečce vás sídlí Jediné ve vší své síle”.

Prostor/Čas vs. Čas/Prostor

Ra činí pozoruhodné rozlišení mezi prostorem/časem (prostoro-časem) a časem/prostorem (časo-prostorem). Říká, že prostor/čas popisuje náš prožitek procitnutí z života ve třetím rozměru, zatímcočas/prostor popisuje, jak zažíváme sami sebe mezi životy. Takže proces inkarnace zahrnuje přechod z časo/prostoru do prostoru/času. V prostoro/čase máme kontrolu nad prostorem v tom, že můžeme svobodně pohybovat našimi těly z jednoho místa na druhé. Ale v tomto prostoro/čase zažíváme čas jako relativní, lineární fenomén, nad kterým nemáme žádnou kontrolu.

Ra říká, že v času/prostoru “je každá entita umístěna v prostoru v poněkud nehybném stavu” a prožívá všechny životy jakoby se děly v tentýž čas: “V prostoru/čase není možné určit běh událostí po inkarnaci, ale pouze upravit současné nevyváženosti. V čase/prostoru, na druhé straně, není možné opravit jakékoli nevyrovnané akce, ale spíše vnímat nerovnováhu a takto si odpustit to, co je”. Výhodou času/prostoru je snadná přehlednost. Výhodou prostoru/času je, že při práci v temnotě, pouze s malinkou svíčkou, můžete opravit nevyváženosti. Nakonec, po mnoha životech, entita získá v prostoru/čase vědomé uvědomění si své existence v času/prostoru, a pak bude schopna hrát mnohem aktivnější, zúčastněnou roli ve svém vývoji. Využívání intuice, vnuknutí, psychické schopnosti a tantrický sex podle Ra všechny slouží k přemostění propasti mezi prostorem/časem a časem/prostorem. Ale není zde žádná dělící linie. V prostoru/čase se nacházejí lidé s mimořádnými psychickými schopnostmi, kteří se mohou napojit na svět času/prostoru a komunikovat s bytostmi na druhé straně. A bytosti z času/prostoru mohou manifestovat v prostoru/času jako to, co nazýváme “duchy”.

Čas/prostor není o nic víc homogenní než prostor/čas. Je to stejně komplexní a kompletní systém iluzí, tanců a vzorců jako je prostor/čas a má stejně strukturovaný systém toho, co bychom nazvali Přírodními Zákony. Každá planeta s entitami Třetího Rozměru má odpovídající čas/prostor.

Závoj Zapomnětlivosti

Proč si nedokážeme zapamatovat své předchozí životy? Závoj Zapomnětlivosti existuje pouze v rámci evolučního procesu Třetího Rozměru. Kdyby zde nebyl žádný potenciál pro nedorozumění, nebylo by žádných zkušeností. Pro entitu z Třetího Rozměru je nezbytné zapomenout, odkud přichází, tak aby mohl mechanismus zmatku nebo svobodné vůle působit na nově vzniklý komplex vědomí.

Takže je zřejmé, že potřeba činit volby bez vědomého chápání všech možných důsledků je nezbytným vývojovým krokem při růstu entity. Jinými slovy, potřebujeme se učit “víře”. Kdyby zde nebyl žádný Závoj Zapomnění, pak by každý vždy chápal dopady svých činů a Život by se stal naprosto předvídatelným. V předvídatelném systému není prostor pro svobodnou vůli.

Nadcházející Vzestup

Podle Ra se naše planeta ocitá na konci svého 75 000 let trvajícího cyklu Třetího Rozměru. Rok 2011 má být plánovaným koncem tohoto cyklu. Jelikož každý na planetě není připraven k přesunu do Čtvrtého Rozměru, (ačkoli-když se Ra přesunul do Čtvrtého Rozměru, bylo připraveno pouze 20 procent Venušské populace), zbývající entity Třetího Rozměru se budou reinkarnovat na jiné planetě Třetího Rozměru. Ra říká, že abychom byli způsobilí k postupu (či “sklízení”) do Čtvrtého Rozměru, musíme mít 51procentní orientaci na službu druhým. Nemusíme chápat Zákon Jednoty nebo mít esoterické či metafyzické znalosti, aby nám bylo umožněno postoupit.

Část procesu vzestupu bude podle Ra zahrnovat dočasný konec všech forem života na planetě Zemi, zatímco se planeta bude připravovat na své nové obyvatele Čtvrtého Rozměru. V této době se entity, které potřebují dodatečnou zkušenost Třetího Rozměru, octnou na jiné planetě, kde se může vyjevit jejich karma. A ti, kteří “vystoupí”, se reinkarnují na Nové Zemi.

Závěrečné Myšlenky

Samozřejmě nepředkládáme komentáře Ra jako skutečnost. Neexistuje způsob, jak zjistit, zda je všechno pravda či zda se předpovídaná nadcházející změna opravdu odehraje. Ale ať už bereme blízký vzestup jako skutečnost či mýtus, smrt našich fyzických těl je nevyhnutelná pro nás všechny, dříve či později. A pokud se na to podíváme z praktického hlediska, ať se Ra popisovaný vzestup doopravdy uskuteční či ne, kdybychom měli dělat tyto věci, které by nám zajistili nejlepší pozici při takové události, jistě by to prohloubilo kvalitu našich životů a života na této planetě. Takže, co se zdá být důležitým, není ve strachu očekávat budoucnost, ale spíše žít každý okamžik s vědomím, že jsme součástí všeho. Zde je pár myšlenek od Ra na závěr, které by nám měly pomoci to uskutečnit:

“Entita Třetího Rozměru může urychlit svůj růst mnohem lépe dokud žije ve fyzickém těle, než když se nachází mezi inkarnacemi. Jestliže se entita rozhodne přijmout zodpovědnost za každý moment prožívání, pak tímto velice posilní svůj postup. Žij od srdce, nikoli metodicky. Jsme všichni jedním. Elementárním učením všech rovin bytí je Jednota, Láska, Světlo a Radost. Na dalším místě jsou pak lekce spočívající v meditaci a službě”.

Zamyslete se nad následujícím:

 • Každý okamžik je naplněn láskou.
 • Vesmír je jedinou Bytostí. Když spatříš druhého, vidíš Stvořitele.
 • Pohlédni do zrcadla. Spatříš Stvořitele.
 • Pohlédni na Stvoření, jež spočívá v duši/těle/duchu každé entity. Spatříš Stvořitele.
 • Nejlepší formou služby druhým je otevřit Se(be) ostatním bez zaváhání a vyzařovat to, co je esencí, čili srdce.
 • Buď si vědom toho, že druhý je stejný jako ty sám.
 • Přijmi veškeré zkušenosti či prožitky a vytáhni z nich Světlo/Lásku, v nich obsažené. To, co není potřebné, odpadne.
Nabídnutí Sebe Sama Stvořiteli je největší službou