Lada ,,Slovanská bohyňa ,,

Lada ,,Slovanská bohyňa ,,

 

Cez Moria ...

Cez Vietor ....

V žiare slnka jej slávy .......

Slovanská Bohyňa sa rodí ,,,,v Zemi čo všetci zatratili .

Zem čo si nik nevšímal ,v zemi pokropenej  slzami minulosti ..............

Na zemi temnôt ,tam kde iba Drak svoju hlavu sklonil ....Drak čo sa ho ľudia báli ....lebo sám pravdou bol .................

 Sa rodí pozemská bohyňa starých Slovanov ......

Národa zabudnutého ,večného svetla nesúceho .....

Rodí sa ,semienko po semiačku ,láska po láske .....

Z kvetu lásky života muža a ženy

Rodí sa z koreňov stromu

Rodí sa v plači a bolesti skrz moria oceánu ....nekonečná ako more ..

V ďalekých krajinách šírych vôd rodí sa.........

 ,,Ona ,,krása Zeme .........

,, Pozemská bohyňa

 Slovenského  národa ,,

.................................................................................................................

Kto by si len spomenul na myseľ Slováka ,kto by len uveril v silu večného cestovateľa

Vyhnanca vlastnej krvi .......................................................................................................................

Vyhnanca vlastnej Zeme ...

Leteli Draci Vesmírom zachrániť Slovenský Národ ,,,zobudiť svoju Zem .

Čoho človek nie je schopný ...

Spraví Drak

                 ,,,,,,,,,,, Sila Zeme ,,,,,,,,

Mágia dobrodruha na ceste za pravdou ožíva v svojich zákonoch zrodenia nového života .

Slovanská Bohyňa sa rodí z vody čo tečie oceánmi

Zo zeme čo lieči ...

V láske a vášni

V múdrosti a pravde

V čistote myšlienok

Zlatú hviezdu zažína ako pochodeň pravdy .

 Skrz lásku narodená cez lono kvetu života

Cez ženské lono troch Bohýň

Isis

  Mária Magdaléna

a jej svätosť matka Božia Svätá  Mária

Isis  bohyňa mágie zlatého  Boha vášne  a krásy

Mária Magdaléna ..bohyňa svätého grálu kvetu ženstva skrz božieho syna

Svätá Mária ,matka Boha ako posvätenie  narodenia  Bohyne Slovenského Národa

A tu sa Nám zjavila ..

..A stal sa zázrak ...

Slovania ožili

Bohyňou obnovenia zabudnutého národa božej mysle a sily Draka

 národ Slovanov

Ich reč znovu spieva

A ich láska opäť hreje

Ich chlieb opäť chutí

A srdcia opäť žiaria

Nech zlatý prach božej slávy padá na Zem Slovenskú 

Ľudia boží oslávte Vašu Bohyňu 

Posypte Zem božími kvetmi

Ucítite si svoju Zem

Pripravte oslavu na počesť božej slávy pre vaše Slovensko 

Nech božia sláva jeho mena božieho  ožije v srdci slovenskej zemi .
 

Pripravte cestu posvätenia pre Váš nový Zrod

Obnovte zabudnuté pravdy vašich predkov

Vyzývam Vás v Božom mene

Vyzývam Vás národ Slovákov

Uctite si novonarodenú Bohyňu

Vyzývam Vás zvolajte prorokov ,poproste Boha

Nájdite  zlatú  hviezdu

Tá  Vás zavedie k Vašej kráľovnej 

Nájdite kde ožila a stanovte deň jej nastúpenia na trón 

Kraľovať bude v žiare svojej krásy skrz vašu múdrosť a božiu pokoru .

Kraľovať bude večne ako bude váš večný život v slobode mysliteľa .

Chrániť Vás bude lebo to ona ožila ako Vaša stratená matka božieho srdca v lonách slovenských žien .

Skrz lásku a jemnosť spevu piesne srdca jedného .

Navždy nech jej sláva je živá a jej hviezda svieti v božom svetle na Slovanskej zemi .

V pravde ,pokore božej sily a jemnosti ženstva nech sa s ňou každé ráno Slovák prebúdza do nového dňa .

MZiarki

,,D z Sc planet,okrus B,,128 654 321 00268 77 66 24 32 184569713245798523,,