Tajomstvo

Tajomstvo

Tajomstvo ženy

 

Dané zážitkami a skutočnosťou vnímaním času v priestore samotnom ,vnemami tohto sveta zažité týchto posledných dní .. .

V uvedomení ,že nejde o svet ale o nás samotných ,naše spôsoby ,vnemy ,naše správanie , vzťahy. Teda lepšie vyjadrené o našu ,,spoločnosť,, - .

Za posledné dni ,ktoré som strávila v našej spoločnosti ,som sa dotkla toľkej arogancie ,nepokore voči snom ,ženám ,láske ,voči všetkému živému a skutočnému že moje srdce sa lieči z bolesti .Uvedomila som si ,že sme stále v tichej vojne .

Systém si vládne svojou neúprosnou silou a používa stále staré praktiky .V našej spoločnosti je toľko nespracovaných a mylných vecí vo výchove , vzťahoch, školstve .Ktoré sú ako začarovaný kruh nezmyselného príbehu ktorí nikdy nemôže nájsť svoje vlastné naplnenie  .Ekológiu ako aj ezoteriku sú podmaňujú systémové mocnosti aby si z nej mohli robiť vlastný biznis .A tie najcennejšie veci ktoré máme žiť nám kde si unikajú .

Tak si poďme dať taký rýchlo kurz Nového sveta ,rýchlo kurz našeho vlastného života našich vzťahoch ,tak aby sa Nám žilo krajšie a lepšie .Nie ako Nám sľubujú rôzne inštitúcie ,komunity ,ale len tak akoby by to malo vyzerať v inteligentnej spoločnosti uvedomelých ľudí .Žena , tou začneme ,pretože žena je nositeľka života , je spojená zo svojou Zemou z jej rastlinstvom ako aj s hviezdami .Jej dáva planéta svoju silu , jej darovala aj svoju silu ako prvej svojej dcére . Keď si ctíme ženu ,ctíme si tým našu planétu ,ctíme si tak našu zem ,náš domov .Ctíme si tak všetko rastlinstvo ,ako aj samy seba .Ak si nectíme ženy nemôžeme sa mať rady ani My samy .Rešpekt ,úcta a pokora k žene ,k prírode ,ako aj k samotnému životu tejto spoločnosti chýba .A to je veľká chyba ,ktorú keď sme schopný páchať ,tak dennodenne páchame zločin aj na sebe .Kým sa neprebudíme a budeme pokračovať v tomto zverstve tak sa nepohneme ďalej .Nemôžeme od ženy chcieť aby neustále bojovala ,keď jej je dané dávať lásku ,cit a emócie .Práve z týchto klenotov muž čerpá energiu na tvorenie a silu svojej mužnosti .Ak sa muž žene vysmieva a nie je schopný prijímať jej vlastné dary ,sám sa ochudobňuje a je nenaplnený .Tak hľadá šťastie buď u iných žien alebo v iných formách .Pokora k rastlinstvu ,k vode ,k prírode ,mystériám života ,k samotným nie len k ženám ale ľudom ,k ich príbehom ,k ich životom je to plnohodnotné učenie . Keď to dokážeme,potom môžeme nazvať to aj vlastným šťastím , pretože pochopenie druhého je sa dotknúť jeho vlastného srdca a v každom srdci prebýva božia milosť .Ktorá Nám je daná Nám samotným v sebe ,v našom vnútri , našim vlastným pochopením druhých . Vedomie človeka sa posunulo po roku 2012 ,bol to neuveriteľný kvantový skok v kráse božieho zázraku . To čo Naša myseľ dokázala a každý jeden samotný človek v precítení dokáže momentálne na tejto planéte je schopnosť komunikovať s rastlinstvom ,s hviezdami ,zemou .Budia sa a obnovujú schopnosti Mayov ako aj iných dávnych civilizácii v našom vlastnom Dna .Len sa držíme starých obohraných vzorcov ,pretože naše karmické životy boli tak pre Nás bolestivé že sa nevieme uvoľniť a uveriť v našu už existujúcu slobodu .Stále je všetko dôležitejšie ako naše vlastné prítomné žitie .Ale to všetko čo je omnoho dôležitejšie je uskutočňované pre naše blaho ktoré takto nikdy neuskutočníme . Pokora k životu ,pokora ku každému začínajúcemu dňu .Som smutná z nešťastia mužov a cítim ich smútok v duši ,cítim ako sa hnevajú a hľadajú .Ako sa cítia nie dosť dobrý a nie dosť silný ako sa boja milovať .A ženy sa boja ukázať svoje slabosti , svoju lásku ,svoje emócie .Pre strach sa ukracujú a ukracujú aj samotných mužov .A tak sa pýtam seba ako napraviť tento nesúlad medzi tak krásnymi bytosťami aby mohli žiť v láske a pochopení .Navrátili životu ako aj rodine zmysel ktorí Nám zobral systém mamonu . Nech sa stane žena opäť ženou a nech sa stane muž opäť mužom .Nech sa tak deje od tejto chvíle v našich životoch. Nech sa začína nový príbeh Adama a Evy.Evy ktorá sa navždy spojila zo svojou sokyňou Zeme Lilith z lásky k Adamovi .A nech Adam v pokore k žene ,že dokázala sa spojiť pre neho v jednu novú bohyňu z lásky k nemu ju bude  navždy ochraňovať ako večný Grál života na Zemi . . Nech duch vstane na piedestál , nad hmotu a mamon a tak posvieti na ľudské srdce a opäť teplo a šťastie života v spojení z prírodou naplní nový príbeh Boha a jeho deti Zeme v nekonečnom Vesmíre .

P.s

Pokora , slovo fungujúce  ako zaklínadlo.  POKORA ...keby muž poznal ženu kľudne by si dovolil ten dar používať .Byť pokorný ..Prečo nemať pokoru k darkyni k života ? k láske ? k dcére Zeme ? k ženstvu ktoré dáva svoje lono mužovi ? k žene  ako matke ktorá ho vychovala ? k žene ktorá mu porodí deti a pripraví jedlo ? k žene ktorá mu dá lásku ,k žene ktorá ho spraví šťastným ? Kde tkvie ten strach v mužovi sa jej odovzdať ? Čo by sa stalo keby muž k žene pokľakol a povedal .

 

Si moja láska

žena čo mi dala deti

žena čo mi dáva dennodenne svoju krásu

svoju jemnosť..,a ja tvoj muž si Ta cenním a zároveň  milujem deň čo deň

ráno čo ráno

a každý večer sa modlím, aby keď sa zobudím som znova uzrel tvoje oči a sa v nich  sám uvidel .

Ke´d príde čas že tieto slová bude schopný povedať muž svojej  žene a keď príde čas že žena bude schopná tieto slová prijať , nikdy ich nezneužiť ,nastane harmónia partnerstva dvoch krásnych bytostí .  Vtedy budú odpustené všetky hriechy a skutky čo sa spáchali na ženách v minulosti , bude odpustené ako aj žene  tak aj mužovi nimi samými . A všetko čo stálo v nerovnováhe  medzi nimi dvoma sa rozplynie a tak  ich duše sa priblížia  ku  Grálu v narodení Nového času .

 

Mz