Učenie siedmich majstrov božských paprskov

 Učenie siedmich majstrov božských paprskov

 

Učenie majstrov siedmich paprskov na  ceste za vlastným majstrovstvom .

 

učenie nie je pre bežných ľudí

učenie nie je ezoterickou poučkou

učenie je cesta , pre vlastné majstrovstvo

 

kde pokora ,trpezlivosť ,pochopenie ,rešpektovanie všetkých okolitých foriem života je dychom žiaka jeho púte

 

nie si rešpektovaný ,rešpektuj sám a budeš rešpektovaný

nie si milovaný ,miluj a budeš milovaný

nie si šťastný ,rob šťastných iných a budeš šťastný aj ty sám

hľadáš vo formách ,hľadáš u inej bytosti ,hľadáš v učení iných ,hľadáš v ich chybách ,hľadáš v svojom zlyhaní ,hľadáš v nepríjemnosti ,hľadáš v minulosti ,hľadáš v budúcnosti ?

Zabudni na svoje hľadanie ,zabudni na všetko čo si prežil a čo prežiješ .

Sútreď sa iba na svoj prítomný dych

Nemysli 

Nepožaduj

Nevlastni .........žiadne myšlienky ,žiadne strachy

 

čistá myseľ ,čistý dych ,čisté bytie

 

Nikdy v prospech svojej cesty nesmie žíak využiť svetlo ,nikdy v prospech seba nevyužíva  Boha ,svojho Majstra ,ani svoju  vlastnú cestu.

Kráľovstvo nebeské sa nekupuje a ani nepredáva ,je v Nás .Majster na svojej ceste to vie ,zarába si na živobytie vlastnou prácou ,vlastným úsilím ,nikdy za svoje rady nepýta ani za svoje učenie ak mu je dané s pokorou prijíma a svoju cestu rozvíja .

K ľudom je vľúdny ,srdečný , chrániac si svoju čistú myseľ .

Všetko čo potrebuje má a všetko čo nemá mu príde.

Nie inými mu je  dané ale vlastným úsilím ,vlastnou prácou ,vlastným vedením.

Vlastnou prácou sa živí

Vlastným úsilím sa mu zlepšuje duchovný rozhľad.

Vlastným vedením mu je dávané.

 

ľudská láska nie je pre majstra ,ľudské láska kde sa vlastní ,kde sú hranice ,kde nie je čistá myseľ nie je láskou ktorú má žiak rozvíjať

žiak rozvíja lásku bezhraničnú ,lásku ktorá neustále dáva ,lásku ktorá je nekonečnosťou Vesmíru a ktorú má majster pochopiť ,neskôr ju prijíma a napokon  dáva Zemi ,,nebo na Zem,,

žiadne závislosti ,žiadne drogy ,žiadne omamné látky

iba čistou cestou svojej vlastnej cesty sa mu ukážu dary iných svetov a dary celého Univerza

 

cesta majstra je tréning mysle ale aj organizmu 

 

žiak trénuje svoje telo zo svojou mysľou

telo je podriadené mysli

ego je podriadené mysli

vášne sú podriadené mysli

emócie sú podriadené mysli

 

pre majstra nie je zlé a ani dobré

majster  sa stáva tepom bezhraničnej neobmedzenej lásky

stáva sa energiou božského vedenia v svojom vycvičenom tele ktoré je chrámom pre všetko božie a čisté

žiak sa stáva silný a nezlomný bojovník svetla bez boja

jeho sila je moc bieleho svetla, ktoré na svojej ceste prijal zo  všetkými šiestimi  múdrosťami  všetkých šiestich majstrov aby sa stal siedmim svetlom siedmeho Paprsku čistoty ktorí vstrebáva šesť darov

 

Šesť darov majstra

múdrosť

zdravie

hojnosť

spravodlivosť

pravda

láska

 

siedma energia siedmeho paprsku je čistá božská energia Mieru a harmónie  v ktorej pulzuje všetkých šesť energií ,,nebo na Zem ,,privádza majster na siedmich lúčoch svojho majstrovstva pre všetky bytosti ..

 

24.2.2013

prijala Mz