Vedomie Arielka

Vedomie Arielka

Žijeme čas evolúcie


Čas, kedy sa dostávame do tretieho rozmeru

nad čas a priestor hmoty v myšlienkach

a pri tom bez tlaku na temnotu v pochopení celku diania udalostí v

hmote.

Prítomnosť srdca v prepojení myšlienky a dychu v uskutočnení života .

Všetko čo je okolo Nás, existuje len našou energiou, ktorú tomu

dávame.

Všetko ma takú hodnotu, ako tomu samy určujeme.

Tretí rozmer určenia

Nie je dôležité v tretom rozmere náboženstvo,

nie je dôležitý v tretom rozmere meno ani obal

nie je dôležité v tretom rozmere, ako si prišiel k tretiemu rozmeru,

je to pochopenie , cítenie a vedomé Vedomie.


Vedomé vedomie nie je bez chýb, pretože to nie je konečná cesta, je to

len časť boha, ale už si je jej vedomá.


Vedomé vedomie si je vedomé seba zo všetkým, čo má v sebe

pozorujúc s úctou a učením aj to, čo sa deje okolo neho.


Tretí rozmer uvedomenia neodsudzuje iné rozmery, všetko prijíma ,

vyberá si pozorne ďalšie uvedomenie, ktoré jeho samotným tretím rozmerom

a zároveň sa pripravuje  na ďalšie možnosti vývinu v trojrozmernosti - v učení svojej

existencie ...
Ariela Samitula, Strážkyňa realít učenie nového vedomia

 

Usuma ...a... kuma...,  A  rie la

 času 8 ,  anukov , pýtal sa boh,, sám seba ako ukážem ľudom seba ? ako im ukážem moju silu vedomia  a lásku srdca  ? ako im dám pocítiť že sú časťou mňa -?

Svojim protipólom vytvoril svoj opak , a požiadal svojho temného brata , brat môj stiahni človeka do útrap, do útrap tej najtemnejšej mysle , aby mohol nastúpiť cestu svojho vzostupu a mohol ma stále objavovať ,pretože samotná cesta ku mne je viac ako ja sám ...........